ยิปโซ ชุดว่ายน้ำ

รูปภาพ “ยิปโซ อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์” (ชื่อเดิม ; รมิตา มหาพฤกษ์พงศ์) ถ่ายแบบชุดว่ายน้ำคู่กับ “โทนี่ รากแก่น” ให้นิตยสารสุดสัปดาห์ vol. 28 no. 649 กุมภาพันธ์ 2010 ใครที่คิดถึงผลงานของ “ยิปโซ” ก็ดูภาพน่ารักๆ ไปพลางๆ ก่อน

ยิปโซ ถ่ายแบบชุดว่ายน้ำกับโทนี่รากแก่น
ยิปโซ ถ่ายแบบชุดว่ายน้ำกับโทนี่รากแก่น
ยิปโซ bikini ชิวๆ กับ โทนี่ รากแก่น
ยิปโซ bikini ชิวๆ กับ โทนี่ รากแก่น
รูปภาพ ยิปโซ บิกินี่ สีขาว
ยิปโซ บิกินี่ สีขาว
ยิปโซ น่ารัก
ยิปโซ น่ารัก
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำสีเหลืองสดใส
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำสีเหลืองสดใส
ยิปโซ สายแบ๊ว
ยิปโซ สายแบ๊ว
โทนี่ รากแก่น
โทนี่ รากแก่น
รูปภาพ ยิปโซ ชุดว่ายน้ำ ลายตา
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำ ลายตา
ยิปโซ ริมทะเล
ยิปโซ ริมทะเล
ยิปโซ บิกินี่ ลายๆ
ยิปโซ บิกินี่ ลายๆ
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำชนเผ่าพื้นเมือง
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำชนเผ่าพื้นเมือง
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำสีชมพู
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำสีชมพู
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำสีชมพู ทูพีช
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำสีชมพู ทูพีช
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำสีชมพู สดใส
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำสีชมพู สดใส
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำ เซ็กซี่ดี
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำ เซ็กซี่ดี
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำ ปกสุดสัปดาห์ กับโทนี่ รากแก่น
ยิปโซ ชุดว่ายน้ำ ปกสุดสัปดาห์ กับโทนี่ รากแก่น

มีอีก :)