ภาพเบื้องหลัง น้องเบียร์ The Voice

ดูภาพน้องเบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำกับนิตยสาร mars ไปเมื่อคราวที่แล้วยังไม่จุใจ คราวนี้เรามาดูงานเบื้องหลังกันบ้าง บอกได้คำเดียวว่าเป็นสายแบ้วที่ “เอ็กซ์ซ่อนรูป” จริงๆ

เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบื้องหลัง เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบื้องหลัง เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ
เบื้องหลัง เบียร์ The Voice ถ่ายชุดว่ายน้ำ

Video Clip ตอนที่ 1

Video Clip ตอนที่ 2

มีอีก :)